KZEiRSW KT przy ZK Łupków
www.emerytlupkow.pl.tl

Aktualności

 
KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW I   RENCISTÓW     SŁUŻBY   WIĘZIENNEJ

KOŁO TERENOWE PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W ŁUPKOWIE 38-543 Komańcza

 KRS 0000201360   REGON 471689650  NIP 726-22-22-998

    Tel 792 739 245/512 823 367  e-mail : kbryn@o2.plWWW.kzeirsw.pl  

   nr konta  Bank Pekao SA I/o Sanok    27 1240 2340 1111 0010 9101 4987


     Składki członkowskie KZEiRSW w  wysokości 30 zł rocznie można wpłacać na konto 

    Bank  Pekao SA I Oddział w Sanoku    27 1240 2340 1111 0010 9101 4987


                    UWAGA

Od poniedziałku osobom, które są zapisane na Chorwację a nie jadą nad Bałtyk zwraca się zaliczkę pomniejszoną o 280 zł/os. tytułem rezerwacji wyjazdu w 2021 r. Osoby, które jadą nad Bałtyk wpłacają  odpowiednio na n/w konto wyliczoną kwotę pomniejszoną o dofinansowanie z funduszu emerytów.
Oferta wycieczki nad Bałtyk - Stegna OW Perła


WYPOCZYNEK NA POLSKIM MORZEM

 

31.07-08.08.2020
1 dzień – 01.08.2020
Wyjazd z Sanoka o godz. 23:00 dnia 31.07.2020. Na trasie postój na poranna toaletę. Około godz. 8:30 spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Westerplatte. Rejs statkiem z Westerplatte do Gdańska. W dalszej kolejności zwiedzanie Gdańska. W programie m.in. stare miasto, Bazylika Mariacka z wejściem na wieżę widokową, pomnik Neptuna, Żuraw Gdański, Plac Solidarności - plac przy historycznej bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej (znany przede wszystkim jako miejsce początku ruchu NSZZ Solidarność i miejsce protestów podczas sierpnia 1980), Pomnik Poległych Stoczniowców zwany popularnie pomnikiem trzech krzyży. Przyjazd do Stegny. Zakwaterowanie w OW „Perła”. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień – 02.08.2020
Śniadanie. Wyjazd do Gdyni. O godz. 9:00 spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Gdyni. W porcie zobaczymy najstarszy na świecie niszczyciel ORP Błyskawicę oraz żaglowiec Dar Pomorza – obie jednostki są obiektami muzealnymi (z zewnątrz). Przejazd autokarem do Sopotu, gdzie pospacerujemy po molo oraz słynnym Moniakiem (ulica Bohaterów Monte Cassino). Swoistą ciekawostką jest także tutejsza latarnia morska, z której roztacza się fantastyczny widok na Trójmiasto i zatokę Gdańską. Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień – 03.08.2020
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień – 04.08.2020
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę. Zwiedzanie Elbląga. Elbląska katedra św. Mikołaja jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych miasta. Historyczny układ urbanistyczny Starówki z podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym oraz charakterystyczną Ścieżką Kościelną - to miejsce, które powinien odwiedzić każdy turysta. Zwiedzanie Fromborka. Do najwyższej światowej klasy dóbr architektonicznych zaliczany jest kompleks zabudowy Wzgórza Katedralnego. Najstarszą budowlą na wzgórzu jest Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Pięciokondygnacyjna, podpiwniczona wieża Kopernika stanowi najstarszy element fortyfikacji. W gotycko – barokowym dawnym pałacu biskupim zwiedzimy ekspozycję prezentowaną przez Muzeum Mikołaja Kopernika. Powrót do Ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.
5dzień – 05.08.2020
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
6dzień – 06.08.2020
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę. Przyjazd do Krynicy Morskiej. Spacer po mieście, wejście na latarnię skąd roztacza się wspaniały widok na Mierzeję Wiślaną. Odwiedzimy także Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, gdzie zapoznamy się z historią szkutnictwa i rybołówstwa. Spacer leśnymi duktami do rezerwatu kormoranów i czapli siwej. Kolejny punkt programu to Sztutowo – Muzeum Stutthof. Zwiedzanie baraków byłego obozu koncentracyjnego (część SS-mańska, kantyna, bunkry, stary obóz, blok VIII i VIII a, blok kobiecy, komora gazowa, krematorium, nowy obóz, pomnik walki i męczeństwa, stos całopalny). Powrót do Ośrodka. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień – 07.08.2020
Śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień – 08.08.2020
Śniadanie. Przejazd do Malborka, zwiedzanie zamku, jednego z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obiad. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach nocnych.
Cena: 1540 zł. Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem; 7 noclegów w OW Perła; 7 śniadań; 7 obiadokolacji; 1 obiad, usługa pilota i lokalnych przewodników; ubezpieczenie NNW; sprzęt nagłaśniający TGS.
Cena nie obejmuje: dopłaty do pokoju 1-osobowego; 140 zł dorośli, 110 zł ulgowy (emeryci, renciści), 100 zł młodzież szkolna, studenci) na bilety wstępu - kwota zbierana przez pilota, niepodlegająca rozliczeniu.

 Bilety wstępów (stan na dzisiaj, wszystkie wstępu dokładnie podliczone): osoby dorosłe 140, emeryci/renciści 110 zł, uczniowie, studenci – 100 zł.

 Nr konta: PEKAO SA: 18 1240 2340 1111 0010 9603 9943 Biuro Podróży Ferias 38-516 Tarnawa Dolna 94

Wycieczki możemy modyfikować

  Zarząd KZEiRSW KT przy ZK Łupków zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła, które odbędzie się w Nowym Łupkowie w Klubie SW  w dniu 8.02.2020 r. /sobota/ o godz.11.00 w I terminie,w razie braku quorum w II terminie o godz. 11.15

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z pobytów delegatów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

5.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła za 2015- 2019r.

6.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności KT.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności KT oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2015- 2019.

8.Udzielenie absolutorium dla Zarządu KT oraz Komisji Rewizyjnej.

9.Wybory na nową Kadencję na lata 2020-2024 do Zarządu KT i Komisji Rewizyjnej.

10.Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie Uchwał dotyczących wniosków.

11.Ogłoszenie wyników wyborów  do Zarządu KT i Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja, wnioski i zapytania  /np. nt. działalności, planów KT/

13.Zakończenie obrad. 

14. Spotkanie integracyjne

Zapraszamy wszystkich emerytów wraz z osobami towarzyszącymi na tzw. śledzika po Zebraniu, w ofercie poczęstunek, muzyka, dobra zabawa.
Prosimy potwierdzić swoją obecność do środy 5 lutego aby zapewnić catering  pod nr tel. 792 739 245. 
Sedrecznie zapraszamy poczęstunek gratis!!!!!


Uroczystości  nadania Sztandaru z okazji Jubileuszu 50-lecia Zakładu Karnego w Łupkowie

W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie oraz KZEiRSW Zarządu Koła Terenowego przy ZK Łupków zapraszamy na uroczystości w dniu 15.11.2019r.  o godz 14.30 wszystkich emerytów i rencistów na uroczyste spotkanie integracyjne w budynku klubu.
Zapewniamy catering dla uprawnionych.
Zapisy i wpłatę kwoty w wyskości 15 zł od osoby należy dokonać do 5.11.2019r. 
Członkowie KT KZEiRSW nie uiszczają opłaty - wkład otrzymają z funduszy własnych związku.
Kontakt- Krzysztof Bryndza tel. 792 739 245


Dla chętnych, którzy zechcą uczestniczyć w całej uroczystości podaję program :
11.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Nowym Łupkowie
12.10 - Przemarsz z Kościoła do Zakładu Karnego
12.30 - Uroczystość nadania sztandaru i osłonięcie obelisku z tablicą pamiatkową
14.3o - Zakończenie obchodów i poczęstunek


Poniżej został podany link do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002299

Znajdują się tam  zasady przyznawania świadczeń
oraz załaczniki 
załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ( jest to oficjalny nowy wzór)
załącznik nr 2 - wniosek o zmianę i objęcie świadvzeniami w innej jednostce ( tutaj należy to zgłosić do końca roku aby być objętym świadczeniami od roku następnego , w trakcie roku jest to niemożliwe)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów;

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”;

3) rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń.

§ 2. [Świadczenia socjalne objęte funduszem]

Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) refundację lub dopłatę do kosztów leczenia opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) refundację lub dopłatę do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;

4) refundację lub dopłatę do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

5) refundację lub dopłatę do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

6) refundację lub dopłatę do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

§ 3. [Dysponent środków finansowych]

1. Dysponentami środków finansowych są kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

2. Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 4. [Sposób przyznawania świadczeń]

1. Świadczenia socjalne mogą być przyznane:

1) na wniosek uprawnionego;

2) na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów;

3) z urzędu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć:

1) ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) oświadczenie uprawnionego o wysokości uzyskiwanych przez niego innych dochodów;

3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.

4. Realizacji świadczenia dokonuje właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.

5. Wzór wniosku uprawnionego o przyznanie świadczenia socjalnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń]

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 6. [Dysponent właściwy do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego]

1. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego rozpatruje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed ustaniem stosunku służbowego lub został objęty świadczeniami socjalnymi.

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.

4. Wzór wniosku uprawnionego o objęcie świadczeniami socjalnymi jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1177 oraz z 2008 r. poz. 615), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 listopada 2018 r. (poz. 2299)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika
 W związku z małą ilością chętnych wycieczka do Hajduszoboszlo na Węgry - zostaje odwołana

 

 

  
Szanowni Państwo,


W związku z otrzymaną przez Zarząd Główny Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej informacją o podpisaniu umowy nowego grupowego programu ubezpieczeń na życie dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (Emeryt 5.0), chcielibyśmy przekazać Państwu istotne wskazówki . Aby przystąpić do programu Emeryt 5.0 z jego szczegółami  można zapoznać się na stronie:

   KLIknij w twn link:       https://sw2.mentor.pl/ubezpieczenia-zycie-emeryt


Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości  oto dane do kontaktu. 

 
Magdalena Olejnik 
Specjalista ds. obsługi ubezpieczeń, tel. +48 56 669 33 96, 
magdalena.olejnik@mentor.pl


Poniżej szczegóły w skrócie


Na dokumenty i składkę czekamy do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony (np. do 20 czerwca przy ubezpieczeniu od 1 lipca). 
W celu otrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
*** Jeśli do ubezpieczenia przystępują współmałżonkowie/pełnoletnie dzieci: 
!!!   Deklaracja współmałżonka/pełnoletniego dziecka musi być uzupełniona o dane i podpis emeryta SW w punkcie VI. 
!!!   Każdy ubezpieczony opłaca składkę na osobny, indywidualny numer konta 
Ważne !
Prawdopodobne po wakacjach, program Emeryt SW 2012 zostanie zamknięty i zacznie obowiązywać nowy – Emeryt 5.0Do programu Emeryt 5.0 będą  mogły przystąpić tylko te osoby, które były objęte programem Emeryt SW 2012 (przystąpienie w pierwszym miesiącu – bez karencji, wszyscy zostaną poinformowani pisemnie przez Mentor SA o konieczności wybrania wariantu i spisania nowej deklaracji) oraz funkcjonariusze i pracownicy, którzy na bieżąco odchodzą z jednostek SW. 
Osoby, które dotychczas nie były ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia na życie PZU Życie SA dla byłych pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aktualnym programie Emeryt SW 2012, mogą jeszcze przystąpić przez czas jego obowiązywania. Nie mamy informacji dot. konkretnej daty zamknięcia programu Emeryt SW 2012, jednakże sugerujemy, aby potencjalnie zainteresowani ofertą, dopełnili formalności przystąpienia do 20 lipca  2019. Z oferty tej mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 69 roku życia (w programie można uczestniczyć do 70 roku życia) i są w stanie udokumentować, że były ubezpieczone w ramach PZU Życie SA, będąc zatrudnione w jednostkach SW jako funkcjonariusze lub pracownicy SW. Dla osób, które przystąpią do programu, będą miały zastosowanie karencje – oznacza to, że przez czas karencji, nie będą wypłacane świadczenia : 
- zgon naturalny – 6 miesięcy 
- wystąpienie ciężkiej choroby – 90 dni 
- operacje chirurgiczne – 180 dni 
- leczenie szpitalne – 30 dni 
Karencje nie dotyczą zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwych wypadków. 

Nowa oferta wprowadza wiele wartościowych zmian w Państwa ochronie, najistotniejsze z nich akcentujemy i należą do nich:
 wydłużenie wieku wstępu do ubezpieczenia (przystępowanie do ubezpieczenia do 74 roku życia),
 dodanie nowych opcji w ubezpieczeniu takich jak: zgon dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego, leczenie specjalistyczne oraz operacje chirurgiczne (obecnie operacje chirurgiczne są dostępne we wszystkich wariantach ubezpieczenia na życie),
 zwiększenie liczby ciężkich chorób objętych ochroną z 22 do 31 jednostek chorobowych,
 nowe, korzystniejsze zasady wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek wykonania operacji chirurgicznej,
 umożliwienie precyzyjnego dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych, poprzez zwiększenie liczby możliwych do wyboru wariantów ubezpieczenia (z 4 wariantów do 8 ),
 atrakcyjna oferta ubezpieczenia zdrowotnego z bezpłatnym i nielimitowanym dostępem do specjalistycznej opieki lekarskiej, badań laboratoryjnych oraz diagnostyki,
 propozycja przystąpienia do Klubu PZU Pomoc w Życiu dająca dostęp do specjalnych ofert, zniżek na towary i usługi oraz dedykowanej członkom Klubu 10 % zniżce na indywidualne ubezpieczenia majątkowe.
  


 


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych 2019r, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.                             Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja", życzy Zarząd KT KZEiRSW przy ZK Łupków.
Zebranie KT KZEiRSW przy ZK Łupków

Zapraszamy Członków i Sympatyków na Zebranie Sprawozdawcze w dniu 28.02.2019r. (czwartek) o godz. 10.00 w klubie przy ZK Łupków.

Porządek Zebrania

 1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie z pobytów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

4.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła Terenowego za 2018r.

5. Propozycje i przyjęcie planu działań na 2019 r.

6. Informacja z V  Krajowego Zjazdu Delegatów i obchodów Jubileuszu 20 lecia KZEiRSW   w Sulejowie.

7. Dyskusja, wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad. 


 Wycieczka do Grecji na podstronie Wycieczki - oferty, proszę o kontakt chętnych do 28.02.2019r . Pozdrawiam  K. Bryndza 512 823 367

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Życzy  Przewodniczący Krzysztof Bryndza z  Zarządem KT KZEiRSW przy ZK ŁupkówZebranie KT KZEiRSW przy ZK Łupków

Zapraszamy Członków i Sympatyków wraz z osobami towarzyszącymi na Zebranie              o godz. 11.00 w dniu 18 sierpnia 2018 r. (sobota) na strzelnicy w Łupkowie.

Spotkanie zorganizowanie będzie m.in. z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz      100-lecia Służby Więziennej i 20-lecia powstania KZEiRSW.

  Jak co roku chcemy w ten sposób zintegrować społeczność emerytów SW i członków ich rodzin, od kilku lat zorganizujemy podobne spotkania (zorganizowano już 5 zawodów strzeleckich związków emerytów służb mundurowych oraz wiele innych spotkań  na w/w strzelnicy.

      Ponadto zostanie przekazanych wiele istotnych informacji nt. funkcjonowania Związku (m.in. z V Zjazdu KZEiRSW- nowy Zarząd Główny) oraz pisanych i realizowanych przeze mnie  projektów z funduszy i możliwości pozyskania środków finansowych na rzecz KZEiRSW.

Wkład własny 15 zł od osoby pozostała część będzie dofinansowaniem z funduszu socjalnego emerytów.
Zapisy do 15.08.2018r. przyjmuje Krzysztof Bryndza.
Wpłacić można będzie na spotkaniu w sobotę , proszę jedynie na 100% potwierdzić udział.
Polecamy pyszności z grilla - karkówka , kaszanka, kiełbaski, napoje itp.
Dodatkowo niespodzianka  gratis.

Zapraszamy - Zarząd KT KZEiRSW przy ZK Łupków


Informacja dla uczestników wycieczki do Czarnogóry
Wyjazd 27.06.2018 r. 
godz. 12.00 - Sanok  Dworzec PKP ul. Dworcowa
12.10 - Zagórz Kościół
12.20 - Tarnawa D. skrzyżowanie
12.30 - Czaszyn Szkoła
13.10 - Komańcza PKP
13.30 -  Radoszyce 
nastepnie Słowacja, Węgry, Serbia, Czarnogóra Dobra Voda

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.                             Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja", życzy Zarząd KT KZEiRSW przy ZK Łupków.


Zebranie KT KZEiRSW przy ZK Łupków

Zapraszamy Członków i Sympatyków wraz z osobami towarzyszącymi na Zebranie Sprawozdawcze i Spotkanie Opłatkowe w dniu 19.01.2018r. (piątek) o godz. 14.30 w klubie przy ZK Łupków.

Porządek Zebrania

 1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie z pobytów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

4.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła Terenowego za 2017r.

5. Propozycje i przyjęcie planu działań na 2018 r.

6. Wybór delegata  na V  Krajowy Zjazd Delegatów i obchody Jubileuszu 20 lecia KZEiRSW w dniach 30.04-3.05.2018r. w Sulejowie.

7. Dyskusja, wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad. 

Po zakończeniu obrad spotkanie oplatkowe wraz z poczęstunkiem. Zapisy do 14.01. przyjmuje K. Bryndza, związane jest to z zmówieniem poczęstunku.

 


Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe, a Nowy Rok 2018
przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Tego życzy Zarząd KT KZEiRSW przy ZK Łupków.

 


Na posiedzeniu Zarządu KT  w dniu 1.12.2017 r. przyjęto plan działań na 2018 r. który zostanie przedstawiony na Zebraniu Koła  połączonego ze spotkaniem opłatkowym, które zostanie zorganizowane w klubie SW w Łupkowie w dniu 19.01.2018 r. o godz 16.00.


Orgaizacja spotkań i imprez na 2018 r.

1. 19 styczeń- opłatek  i zebranie sprawozdawcze
2. 19 maj - majówka - strzelnica
3. 27.06 - 5.07 - wycieczka Czarnogóra
4. 12-14 październik - wyjazd połączony z rehabilitacja do Truskawca
Komunikat

Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. 
Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje: 
szczegóły na stronie j.n.


https://www.fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer

 Na tej stronie znajdują się następujące informacje:
 

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
 
Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.

Informacja ze strony FSSM
Zapraszamy chętnych na spotkanie integracyjne  na terenie strzelnicy  ZK Łupków w dniu 20.05.2017r. o godz. 11.00 (sobota)
 Majówkę czas zacząć !!!! i grillować!!!!
Koszt udziału 25 zł od osoby dla członków KT KZEiRSW gratis.
Chętnych prosimy o informację  do dnia 15 maja. Zapisy przyjmuje Krzysztof Bryndza.
                                                                                                                                                                                            4.05.2017r. K. Bryndza


 

Niestety z powodu małej ilości chętnych poniższa wycieczka zostaje odwołana.
                                                                                                                                                                                    Przewodniczacy KT K. Bryndza  30.04.2017r.Zapraszamy na  3 dniową wycieczkę na Węgry do Hajduszoboszlo.

 


 
 
     PROGRAM WYJAZDU DO HAJDUSZOBOSZLO

  I.Dzień - 09.06.2017r.

5..00 – ( parking  Kaufland) wyjazd do Hajduszoboszlo, przekroczenie granicy w Radoszycach, przejazd przez Słowację, Węgry do Hajduszoboszlo, zakwaterowanie w Hotelu *** .
Pobyt na kąpielisku w Hajduszoboszlo, czas wolny.  Kolacja. Nocleg.

II. Dzień - 10.06.2017r.

Pobyt w hotelu, śniadalna w formie bufetu, obiadokolacje, czas wolny do własnej dyspozycji, pobyt na basenach termalnych oraz korzystanie z innych atrakcji hotelowych.

 III. Dzień -  11.06.2017r.

Śniadanie,  wykwaterowanie zgodnie z harmonogramem hotelowym do godz. 10,00, wyjazd do kraju po drodze Tokaj - spacer po ulicach Tokaju, przejazd na degustację win, zakupy wina, obiad i wyjazd do Polski.

Planowany powrót do kraju około godz.23.00.

 CENA: 510zł. przy udziale 40 os.

 Cena zawiera:

-          przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzacje, wc, dvd,

-          2 noclegi  w Hotelu *** , pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami

-          wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad w drodze powrotnej.

-          parkingi, opłaty drogowe,

-          ubezpieczenie NW i KL za granicą,

 Cena nie zawiera:

- biletów wstępu na baseny miejskie w Hajduszoboszlo

- degustacji wina U Kowacza .

 Dopłata dla uprawnionych z funduszu socjalnego SW KT KZEiRSW przy ZK Łupków

 w wysokości ok. 150, 00 zł do osoby.

Zapisy i wpłatę I raty w wysokości 200,00 zł do dnia  do soboty 8.04.2017r.  przyjmuje Przewodniczący KT KZEiRSW tel. 512 823 367, e-mail: kbryn@o2.pl

  Z powodu zbyt dużej ilości chętnych na wyjazd, obowiązuje kolejność zapisów. 

Zarezerwowano w Hotelu Plage**** w Hajdúszoboszló 19 apartamentów Deluxe (świetlica i  sypialnia) i 2 apartamenty Deluxe ( świetlica i 2 sypialni) dla 44 osób. 

Cena obejmuje:

 

 - noclegi w apartamencie Deluxe

 

- śniadanie i kolację w formie szwedzkiego stołu

 

- korzystanie z wellnessu (jaccuzzi, sauna fińska i infrared)

 

- free WIFI i klimatyzację pokoju.
Informacja dla chętnych na wyjazd do Czarnogóry

Z powodu małej ilości chętnych na wyjazd wycieczka została odwołana. 

Zarząd KZEiRSW KT przy ZK Łupków zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła, które odbędzie się w Nowym Łupkowie w Klubie SW  w dniu 07.03.2017 r.   (wtorek)                                            o godz.11.00  w I terminie, w razie braku quorum w II terminie o godz. 11.15

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie z pobytów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

4.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła Terenowego za 2016r.

5. Propozycje i przyjęcie planu działań na 2017 r.

6. Dyskusja, wnioski i zapytania.

7.Zakończenie obrad. 

Data wpisu, 17.02.2017r.

W związku z chorobą wielu członków KT KZEiRSW przy ZK Łupków oraz sporymi utrudnieniami drogowymi, duże opady śniegu, zawieje, bardzo niskie temperatury zostaje odwołane Zebranie w dniu     11 stycznia 2017 r.  O nowym terminie członkowie Związku zostaną poinformowani z wyprzedzeniem na stonie internetowej oraz sms-em.
Zarząd KT KZEiRSW

Data wpisu 9.01.2017r.W zawiązku z małym zainteresowaniem wycieczką do Albanii proponujemy Czarnogórę z wyjazdem                 1-dniowym do Tirany i Sarajewa oraz z noclegiem w Sarajewie jn.

WYCIERCZKA DO CZARNOGÓRY
w której będzie baza noclegowa, (przez Bośnię i Hercegowinę oraz do Albanii)

  
Fot. Kotor 

 

Szczegółowy program wycieczki:

 

I. Dzień 29.07.2017 – Trasa : 1000km.
4.00 -
Wyjazd z Leska do Sarajewa. Przejazd trasą: Słowacja, Węgry, Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) (przewidziany ewentualny postój na posiłek na Węgrzech – proponujemy zabrać ok. 8€). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

II dzień. 30.07.2017r.

Śniadanie, wyjazd do Czarnogóry, zwiedzanie: Zatoka Kotorska ( Kotor- zwiedzanie miasta wpisanego na listę dziedzictwa kultury UNESCO, spacer po starówce, otoczonej murami obronnymi,, Perast, Risan- wyspa Gospa od Skirpiela - bilet 5 euo/ os., przyjazd do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

 

III. Dzień 31.07.2017r.
Śniadanie
, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

IV Dzień  31.07.2017r.
Śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

V. Dzień 01.08.2017r.
Śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.

VI. Dzień 02.08.2017r.

Śniadanie, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

VII. Dzień 03.08.2017r.

Po śniadaniu wyjazd do Albanii, Zwiedzanie Tirany, stolicy i jednocześnie największego miasta Albanii. Spacer rozpoczniemy od Placu Skanderbega - największego bohatera narodowego Albanii. W sercu współczesnej Tirany znajduje się najstarszy zabytek stolicy - XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya. Ponadto zobaczymy Piramidę (kiedyś mauzoleum Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy oraz tzw. Blok - teren niedostępny dla zwykłych ludzi w czasie reżimu komunistycznego. Powrót  na nocleg. Obiadokolacja.

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

VIII Dzień 06.08.2017r.
Po śniadaniu wyjazd do Kraju, po drodze obiad.

 

IX Dzień 07.08.2017r.

Powrót  do domu

 

CENA: 1600.zł. przy 40 płatnych uczestnikach.

Cena zawiera:

- transport luksusowym autokarem / cafe bar, video, wc, klimatyzacja / ;

- zakwaterowanie: 7noclegów,  6 noclegów w Czarnogórze – hotel 3* 1 nocleg w Sarajewie.

- wyżywienie 2 razy dziennie : 7 śniadań – w form. bufet  ,  7 obiadokolacji,

- opieka pilota; przewodnik 1 dz. w Czarnogórze.

- ubezpieczenie KL + NNW;

UWAGA!!! Na wyjazd potrzebny jest Dowód Osobisty.

- osoby chorujące na choroby przewlekłe muszą posiadać dodatkowe ubezpieczenie.

Liczba miejsc ograniczona, szczegóły  tel. 512823367/kbryn@o2.pl 


Zarząd KZEiRSW KT przy ZK Łupków zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła, które odbędzie się w Nowym Łupkowie w Klubie SW  w dniu 11.01.2017 r.   (środa)                                            o godz.11.00  w I terminie, w razie braku quorum w II terminie o godz. 11.15

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie z pobytów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

4.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła Terenowego za 2016r.

5. Propozycje i przyjęcie planu działań na 2017 r.

6. Dyskusja, wnioski i zapytania.

7.Zakończenie obrad. 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć,wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku wszystkim Emerytom i ich bliskim życzy Przewodniczący KT KZEiRSW wraz z Zarządem.Oferta wycieczki do Albanii przez Serbię, Bośnię, Czarnogórę i Macedonię
w dniach 28.07-9.08.2017 r. (wyjazd-powrót)WYCIECZKA ALBANIA I SASIEDZI..

 1 dzień: 28.07.2017r. godz. 22,00 - wyjazd, Nocny przejazd do Sarajewa (Bosni i Hercegowiny). 

2 dzień: 29.07.2017r.Zwiedzanie Sarajewa z przewodnikiem programie m.in. zwiedzanie zabytkowego centrum miasta, gdzie mieszają się wpływy różnych kultur i religii, miedzy innymi meczet Gazi Husrev-beja, bazar - sarajewskie sukiennice, oraz Latinski Most - miejsce zamachu na arcyksięcia Ferdynanda, dodatkowo zobaczymy stadion, na którym odbyła się uroczystość otwarcia olimpiady w Sarajewie. Przejazd na nocleg do Mostaru. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:30.07.2017r. Śniadanie. Przejazd na nocleg w Albani Dures. Po drodze zatrzymamy się w Kotorze – najpiękniejszym mieście Czarnogóry, położnym w sercu Fiordu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień: 31.07.2017r.-Śniadanie. Zwiedzanie Tirany, stolicy i jednocześnie największego miasta Albanii. Spacer rozpoczniemy od Placu Skanderbega - największego bohatera narodowego Albanii. W sercu współczesnej Tirany znajduje się najstarszy zabytek stolicy - XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya. Ponadto zobaczymy Piramidę (kiedyś mauzoleum Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy oraz tzw. Blok - teren niedostępny dla zwykłych ludzi w czasie reżimu komunistycznego. Powrót  na nocleg. Obiadokolacja.

5/8dzień: 01.08 - 05.08.2018r.
Wypoczynek. W trakcie pobytu: wycieczka do Kruje: zobaczymy stary bazar, przejdziemy zabytkowymi uliczkami miasteczka w stronę cytadeli, twierdzy Skanderbega, znanej z najbardziej dramatycznych bitew tej części Europy. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.

9 dzień: 06.08.2017r.
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Macedonii. zwiedzanie Ochrydu (UNESCO). Podczas spaceru zobaczymy m.in. antyczny teatr, zwiedzimy cerkiew św. Bogurodzicy Perivlepta z cennymi freskami oraz wzgórze Plaosnik. Dla chętnych wejście na mury Twierdzy cara Samuila górującej nad miastem. Zwiedzanie zakończymy „Pozdrowieniami z Ochrydu”, widokiem cerkiewki św. Jovana Kaneo, usytuowanej na wysokim klifie ponad wodami jezior.  Następnie przejazd do Skopje: zwiedzanie Starego i Nowego Miasta połączonych Kamiennym Mostem. Stara Carsija - dawny turecki bazar położony u stóp wzgórza z twierdzą Kale, to orientalna w charakterze plątanina uliczek z warsztatami, meczetami i łaźniami oraz zabytkowymi zajazdami. Dla chętnych wizyta w Domu Pamięci Matki Teresy z Kalkuty . Obiadokolacja. Nocleg.

10/11 dzień .07.2017r. dzień
: Śniadanie. Wyjazd do Polski po drodze obiad (Planowany czas przejazdu 21h)

 Cena: 1930zł. przy udziale 40 płatnych uczestników.

Świadczenia zawarte w cenie wycieczki:
- zakwaterowanie: 8 noclegów  w hotelach ***, pokoje 2-3 os. z łazienkami
- wyżywienie: 8 śniadań , 8 obiadokolacje, 1 obiad,
- opieka pilota na całej trasie wycieczki,
- pakiet ubezpieczeń (NW, KL )
- transport: autokar z klimatyzacją i wc, dvd,
-  opłaty drogowe, parkingi,

Cena nie zawiera kosztów na  bilety wstępu + przewodnicy miejscowi ok. 160zł.

 UWAGA!!! każdy uczestnik powinien posiadać ważny Paszport .

Jest to wstępna propozycja  wyjazdu w 2017 r. dlatego musimy w styczniu zarezerwować hotele, pilota, przewodnika. Podczas wyjazdu i powrotu planowany jest nocleg po trasie, z powodu długiego czasu przejazdu. Chętnych zapraszam do kontaktu pod nr. tel. 5012 823 367 lub e-mail kbryn@o2.pl.
Dla emerytów SW i uprawnionych dopłata do wyjazdu.
Wstepnie zapraszamy na Zebranie sprawozdawcze  w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 (klub ZK)

Bieszczadzkie Forum Europejskie
realizuje projekt pn.
„Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.01.2018r.

 Kwota dofinansowania – 1 798 956,96 zł

 Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 7 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które biorą udział w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie),
• osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha.

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 70 osób, w tym:
• 28 mężczyzn,
• 42 kobiety.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest od 24.10.2016 do 25.11.2016r.
w dwóch etapach:
• Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
• Etap II – przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) Kandydatów.

PRZEDŁUŻAMY OKRES REKRUTACJI DO 10.12.2016r.

Formy wsparcia w projekcie:

• indywidualne doradztwo zawodowe podczas którego dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych każdego uczestnika projektu, uwzględniając jego wykształcenie, doświadczenie i umiejętności w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy (na jednego uczestnika przypada 4 godziny doradztwa),

• szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z opracowanego IPD (na jednego uczestnika przypada średnio 150h szkolenia zawodowego), 

Informacja dla uczestników wycieczek

 

Wyjazd na Węgry
Do końca marca należy wpłacić pozostałą część tj. po 60 zł. od osoby dla uprawnionych emerytów i członków rodzin lub po 110 zł. od osoby dla pozostałych uczestników wycieczki.

Wycieczka do Bułgarii
Do końca kwietnia należy wpłacić po 100 Euro od osoby oraz do 15 czerwca  po 200 zł (kwota została zwiększona o 50 zł. ze względu na zmniejszenie dofinansowania z funduszu ze względu na małą ilość środków finansowych), od osoby dla uprawnionych emerytów i członków rodzin lub po  100 Euro od osoby ( do końca kwietnia) i 450 zł. od osoby       ( do 15 czerwca ) dla pozostałych uczestników wycieczki.
Ponadto proszę o podanie danych (adres, pesel)  do ubezpieczenia ( dotyczy tych , którzy jeszcze nie podawali, tel. i e-mail powyżej)
 Przewodniczący KT KZEiRSW Krzysztof BryndzaOferta wycieczki na Węgry  23 – 24.04.2016 r.

 

Nyíregyháza Sóstófürdő

1.Dzień

Wyjazd z:  Sanoka o godzinie 5:00 z parkingu obok "Kauflandu", ul. Królowej Bony 10,  
z Komańczy ok. 6.00, Przejście graniczne Radoszyce-Palota.  Następnie p
rzejazd przez Słowację na Węgry:                                                                 

Sostofurdo kąpiele w basenach termalnych                                                                                                              

(Baseny w Sóstófürdő noszą nazwę Parkfürdő (kąpielisko parkowe), ponieważ położone są przy dużym parku nad jeziorem. Powstały w latach 60-tych XX wieku, a  od kilku lat są modernizowane i obecnie oferują 10 basenów. Jodowo - bromowa woda wydobywana  z głębokości 600-1000 m ma właściwości lecznicze w chorobach reumatycznych, schorzeniach kręgosłupa, stawów i mięśni.                                                                                         W 2005 roku w sąsiedztwie basenów wybudowany został aquapark Aquarius o pow.1,7 ha.                                     Od 2012 roku został połączony z basenami otwartym i na oba obowiązuje  wspólny bilet.                                                                                      

 

 


Przejazd do hotelu, Bessenyei Hotel,obiadokolacja, nocleg.                                                                             2 dzień                                                                                                                    Śniadanie. Przejazd na baseny - kąpiele termalne.                                      
Dla chętnych zwiedzanie ZOO (Powstało w 1974 roku i dzięki planom regularnego rozwoju oraz modernizacji stało się obecnie najciekawszym ogrodem zoologicznym na Węgrzech. Zajmuje powierzchnię 35 hektarów, posiada 5000 zwierząt z 500 gatunków                                                                                                  Oceanarium w SóstóZoo pokazuje faunę i florę mórz i oceanów naszej Ziemi. Te ogromne powierzchnie wody, które pokrywają ponad 70% naszej planety, odgrywają kluczową rolę w życiu ludzkości. Fauna i flora mórz
i oceanów jest bardzo różnorodna i ten tajemniczy i ekscytujący świat jest miejscem życia milionów zwierząt poczynając od drobnych meduz do ogromnych wielorybów. 
Na podziemnym poziomie Zielonej Piramidy obudziło się do życia Oceanarium SóstóZoo. Odwiedzający mogą poznać ponad sto zwierząt poczynając od ryb ozdobnych ubarwiających rafy koralowe aż do tawrosza piaskowego również zagrażającego człowiekowi.  500.000 litrowe akwarium w Oceanarium, szklany korytarz stanowiący prawdziwą ciekawostkę, liczne akwaria widokowe przybliżają czarujący podwodny świat.                                                                                             Jedyny w swoim rodzaju obiekt zarówno na Węgrzech jak i w Europie Środkowej otworzył swoje podwoje; Na powierzchni 4000 metrów kwadratowych w trzypoziomowym budynku wybudowana została Zielona Piramida wraz z Oceanarium i Lasem Deszczowym. W Zielonej Piramidzie na podziemnym poziomie pojawia się świat fauny i flory Oceanu Indyjskiego. Poruszając się po oszklonych korytarzach możemy obserwować w 500.000 litrowym akwarium rekiny, płaszczki, korale i inne żywe istoty. W związku z dużym zainteresowaniem dwa razy w tygodniu przeżycie stanowi karmienie rekinów, gdzie zwiedzający w szklanym korytarzu mogą uczestniczyć   w śniadaniu rekina tygrysiego.                                                                                                                                 Nad Oceanarium znajduje się Las Deszczowy, gdzie prezentowana jest największa w Europie para waranów            z Komodo, ale przez wiszący most możemy dotrzeć zarówno na pokaz orangutana, jak i do Jaskini Strachu. Natomiast przechodząc obok wodospadu spadającego z wysokości 10 metrów możemy się spotkać                          z przejmującym grozą, szczególnym zbiorem gadów. 

Ponadto wiele innych atrakcji.Powrót w godzinach nocnych.

Cena: 210 zł.  Cena zawiera: przejazd autokarem, 1 obiadokolacja, 1 nocleg (pokoje 2, lub 3 osobowe z łazienkami),
1 śniadanie, ubezpieczenie KL i NNW                                                                                                                  
Płatne dodatkowo: bilety wstępu ok.:                                                                                                                          ·  na basen: Normalne 3000 HUF os./dzień, Ulgowe 2500 HUF os./dzień (młodzież ucząca się do 24 lat, seniorzy powyżej 60 lat), bilet na wieszak 300 HUF                                                                                                            ·    do ZOO: Normalny 2800 HUF, Ulgowy 1900 HUF (uczniowie, emeryci), Grupowy 1900 HUF (przynajmniej 15 osób)

 Negocjowana będzie jeszcze dopłata z funduszu socjalnego emerytów SW, prawdopodobnie koszt transportu zostanie pokryty z funduszu. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia do końca lutego oraz zaliczkę w wysokości 100 zł. przyjmuje Krzysztof Bryndza ,tel. 512 823 367,  e-mail: kbryn@o2.
Oferta  wycieczki do Bułgarii

 Słoneczny Brzeg – Hotel  - Kompleks Royal Central
 Kompleks Royal Central, Słoneczny Brzeg /centrum/, 150 m od plaży. Hotel oferuje przestronne i luksusowe pokoje z balkonem. Do dyspozycji gości są trzy windy, restauracja, lobby bar z przestronnym tarasem, odkryty basen z brodzikiem dla dzieci na dachu hotelu, sklepy, salon piękności i kantor wymiany walut.    
W hotelu: restauracja 100 miejsc w pomieszczeniu, 80 miejsc w podwórku, loby bar z tarasem, windy, basen na dachu hotelu, sklepy, salon piękności, masaż, kantor, płatny parking, bezpłatny internet w holu hotelowym, sejf na recepcji.                                                                                    W pokojach /25 m²/: łóżka, rozkładana kanapa, minibar, telewizor, telefon, klimatyzacja, WC      z susaszrką i prysznicem.                                                                                                Wyżywienie: HB w formie bufetu      
                                                                                                                                                                              
Termin: 18.-23.08.2016    - 5 dni pobytowych      
                                                                                                                                                             
Cena – ok. 1 100 zł/osobę – 150 euro+450zł./koszt całkowity z dodatkowymi wyjazdami przy pełnym autobusie - 46 miejsc- minus dopłata dla uprawnionych emerytów  z funduszu socjalnego SW

 wyjazd 17.08.2016   -  powrót 24.08.2016          

                                                                                                                                                          17 sierpnia                                                                                                                                    Wyjazd z Sanoka -  Dworzec PKP - ok. godz. 10.00, Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię      

                                                                                                                                                                                    18 sierpnia                                                                                                                                   Przyjazd do Bułgarii – Słoneczny Brzeg - Kompleks Royal Central w godz. popołudniowych, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny /możliwość skorzystania z basenu, plaży, zwiedzanie itp.  
                                                                                                                                                                                       
19 sierpnia                                                                                                                                  Śniadanie, czas wolny, plaża, basen, itp., obiadokolacja        
                                                                                                                                                                                     
20 sierpnia                                                                                                                                  Śniadanie, wyjazd do Nessebaru – koszt wyjazdu w cenie

Nessebar to stare, zabytkowe miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego w prowincji Burgas. Często nazywane jest perłą Morza Czarnego lub Dubrownikiem Bułgarii. Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną, miasto zostało w 1983 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Stara, zabytkowa część położona jest na półwyspie, który został połączony ze stałym lądem wąskim pasem lądu, utworzonym przez ludzi.
Pierwszymi mieszkańcami półwyspu byli starożytni Trakowie, którzy zamieszkiwali tam około VIII wieku p.n.e. Z tego okresu odnaleziono pozostałości murów obronnych wraz z bramą. Osadę nazywano Menebria. Starożytne miasto miało dwa porty, północny i południowy, do tej pory znajdowane są fragmenty statków i wyposażenia. W VI wieku p.n.e. swoją kolonię na półwyspie założyli Dorowie. Grecy zmienili nazwę na Messambria, a osada przybrała formę typowego greckiego polis. Miasto otoczono nowymi fortyfikacjami, wybudowano budynki użyteczności publicznej i świątynie. Messambria utrzymywała rozliczne kontakty handlowe z innymi miastami na wybrzeżu Morza Czarnego, Egejskiego i Śródziemnego. Miasto posiadało swoją własną monetę. Liczne zabytki z tego okresu, świadczącego o wysokim rozwoju gospodarczymi i kulturowym miejsca prezentowane są w Muzeum Archeologicznym. W 72 roku p.n.e. miasto zostało zajęte przez Rzymian i włączone do rzymskiego imperium. Dzięki swojemu położeniu miasto utrzymało swoją znaczoną pozycję handlową. W okresie panowania Bizancjum wybudowano liczne świątynie, nowe mury obronne. Po raz pierwszy miasto zostało włączone      w granice państwa bułgarskiego w 812 roku, kiedy chan Krum zdobył je po dwóch tygodniach oblężenia. Intensywny rozwój miasto przeżywało za czasów panowania cara Iwana Aleksandra.  W tym okresie powstała m.in. cerkiew Chrystusa Pantokratora. W 1453 roku miasto znalazło się w graniach imperium osmańskiego.
Jeszcze na początku ubiegłego stulecia miejsce pozostawało nieco zapomniane, a głównym zajęciem mieszkańców były połowy ryb i rolnictwo. Przez turystykę zostało odkryte po 1959 roku, kiedy na wybrzeżu Morza Czarnego powstał kompleks turystyczny Słoneczny Brzeg.
O wyjątkowości miejsca i jego ogromnej wartości historycznej decydują bardzo dobrze zachowane cerkwie, pochodzące z okresu XIII – XIV wieku. Jednym z najcenniejszych zabytków jest bardzo dobrze zachowana średniowieczna cerkiew Chrystusa Pantokratora. Piękne malowidła ścienne można zobaczyć m.in. w cerkwiach Św. Spassa i Św. Stefana. Na uwagę zasługują również inne obiekty sakralne – cerkiew Św. Paraskewy, Św. Jana Chrzciciela, Św. Teodora oraz pięknie zachowana zabudowa mieszkalna z okresu bułgarskiego renesansu.

Powrót w godz.  popołudniowych, plaża, basen, obiadokolacja      
                                                                                                                                                                                      
21 sierpnia                                                                                                                                     Śniadanie, plaża, basen, czas wolny, obiadokolacja      
                                                                                                                                                                                           
22 sierpnia                                                                                                                            Śniadanie, wyjazd do Burgas – w cenie pobytu, powrót w godz. popołudniowych, plaża, basen, czas wolny, obiadokolacja

Burgas to miasto w Bułgarii, oddalone od Sofii o około 360km, liczące sobie ćwierć miliona mieszkańców. Jego usytuowanie jest bardzo malownicze, na półwyspie od zachodniej strony Zatoki Burgaskiej, a dodatkowo otoczone trzema jeziorami: Atanasowskim, Mandreńskim  i Burgaskim. Takie usytuowanie sprawia, że miasto jest doskonałym miejscem na wypoczynek   i przyciąga co roku setki tysięcy turystów.                                      Historia Istnienie osady na tych terenach zapoczątkowali Tracy. Ich wioska z czasem została przejęta przez Rzymian, którzy przekształcili ją sporej wielkości miasto Deultum, a później Dewelt. W tym czasie odkryto tu możliwości lecznicze i dalszy rozwój miasta poszedł właśnie  w tym kierunku. W średniowieczu w Dewelt zbudowano warowny zamek, początkowo noszący nazwę Pirgos, a w XVII wieku przemianowany na Burgas.Kolejne lata to niewola turecka, po której nastąpił właściwy rozwój miasta. Dziś Burgas jest centrum wybrzeżaMorza Czarnego. Uzdrowisko Burgas to przede wszystkim miasto turystyczne i uzdrowisko. W okolicy 15 km od centrum leżą Burgaskie Łazienki Mineralne - uzdrowisko znane z leczenia i profilaktyki: chorób układu ruchowego takich, jak choroby reumatyczne, lumbago, odnowa złamań kości, przykurcze inne, obwodowego układu nerwowego jak nerwobóle, zapalenie nerwów, plexitis, dyskopatia, przewlekłe choroby ginekologiczne, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, choroby nerek i kamieni przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, dna moczanowa i hiperurykemia, profilaktyka i wzmocnienia organizmu. Okolice uzdrowiska bogate są       w przepiękne krajobrazy, pełne winnic, ogrodów owocowych i innych terenów zielonych.                                                                                                                                                         Atrakcje Najciekawszym punktem miasta jest Park Nadmorski. Park położony jest na wzgórzu obok wybrzeża, i jest bogaty w kwiaty, drzewa i rzeźby. W parku znajduje się kasyno, małe zoo i amfiteatr, w którym odbywa się coroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Piękna galeria schodów prowadzi wśród zieleni parku w dół do głównej plaży miasta. Piasek jest mieszaniną różnych stopów magnetytu, który jest przyczyną jego ciemnego koloru. Przyciągają też uwagę jeziora, a zwłaszcza warzelnie soli nad jeziorami Burgaskim i Atanasowskim. Pod tymi warzelniami znaleziono podczas prac archeologicznych pozostałości dawnej rzymskiej osady. Każde z jezior jest także specyficzne pod względem przyrodniczym. Na brzegach Jeziora Burgaskiego można podziwiać gnieżdżące się pelikany, ibisy i czaple. Z kolei Jezioro Mandreńskiejest ważnym rezerwatem ornitologicznym. Jezioro Atanasowskie to siedziba ptaków błotnych.                                                                Zabytki W Burgas jest sporo zabytków, zwłaszcza obiektów sakralnych. Najważniejsza jest katedra prawosławna św. Cyryla i Metodego. Obok niej można w Burgas podziwiać kościół armeński oraz dwie cerkwie Świętej Marii Dziewicy i Świętego Iwana Rylskiego, a także katedrę katolicką. Zabytkowa cerkiew znajduje się też na wyspie Św Anastazji na Jeziorze Atanasowskim. Poza kościołami i cerkwiami w Burgas są liczne muzea. Muzeum Historyczne posiada w swojej kolekcji zbiory dotyczące starożytnych osad na brzegach Morza Czarnego, a także nowszej historii tego regionu. Muzeum Etnograficzne ma kolekcję strojów ludowych, przedmiotów codziennego użytku oraz masek używanych podczas tradycyjnego święta "Kukiery". W Muzeum Naukowo-Przyrodniczym można zobaczyć zbiory geologiczne charakteryzujące tutejszy teren i dno morza.                                                                                                                                                                Kultura W Burgas jako ośrodku turystycznym i ważnym kurorcie nie moze zabraknąć imprez artystycznych.Cyklicznie odbywają się tu festiwale - w kwietniu Dni Niemieckiej i Austriackiej Muzyki Klasycznej; w maju i czerwcu – Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Era Wodnika";  w lipcu – Festiwal Muzyki Operowej i Klasycznej im. Emila Czakyrowa; w sierpniu – Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Tydzień Sztuki Dziecięcej; we wrześniu – Konkurs Piosenki "Burgas i morze" i w grudniu – Międzynarodowy Konkurs Tańca Towarzyskiego.          
                                                                                                                                                                                          
23 sierpnia                                                                                                                                       Śniadanie, plaża, basen, czas wolny, wykwaterowanie, wyjazd do Polski w godz. popołudniowych przez Bułgarię, Węgry, Słowację        
                                                                                                                                                                                          
24 sierpnia                                                                                                                                 Przyjazd do Polski w godz. wieczornych

Cena obejmuje, pobyt, wyżywienie – 5x śniadania i 5x obiadokolacje, przejazd, ubezpieczenie,  2 wyjazdy – Nessebar, Burgas, itp./wejścia do muzeów itp. płatne osobiście/  W związku z dużym zainteresowaniem liczba miejsc ograniczona, ponadto należy dokonać rezerwacji i przedpłaty na konto organizatora aby zarezerwować powyższy Hotel,   po 50 Euro do końca stycznia, pozostała część płatna w ratach w terminie późniejszym.                                                                                                                                                           Informacja i szczegóły– Krzysztof  Bryndza Tel. 512 823 367 e-mail: kbryn@o2.pl .                                                                                       PS. Wycieczki oraz  plan przejazdu  możemy sobie sami zmodyfikować.

 

Zarząd KZEiRSW KT przy ZK Łupków zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła, które odbędzie się w Nowym Łupkowie w Klubie SW  w dniu 22.01.2016 r. /piątek/ o godz.11.00                 w I terminie, w razie braku quorum w II terminie o godz. 11.15

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Sprawozdanie z pobytów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

4.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła Terenowego za 2015r.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności KT.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności KT oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2011- 2015.

7.Udzielenie absolutorium dla Zarządu KT.

8. Propozycje i przyjęcie planu działań na 2016 r.

9. Dyskusja, wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad. 

                                                                      
                                                       
             KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW
I  RENCISTÓW  SŁUŻBY  WIĘZIENNEJ

KOŁO TERENOWE PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W ŁUPKOWIE 38-543 Komańcza

 KRS 0000201360   REGON 471689650  NIP 726-22-22-998

   Tel 512 823 367  e-mail : kbryn@o2.plWWW.kzeirsw.pl  

 
   Zarząd KZEiRSW KT przy ZK Łupków zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła, które odbędzie się w Nowym Łupkowie w Klubie SW  w dniu 20.05.2015 r. /środa/ o godz.11.00 w I terminie,w razie braku quorum w II terminie o godz. 11.15

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z pobytów delegatów na Posiedzeniach ZG KZEiRSW.

5.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Koła za 2011- 2015r.

6.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności KT.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności KT oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2011- 2015.

8.Udzielenie absolutorium dla Zarządu KT oraz Komisji Rewizyjnej.

9.Wybory na nową Kadencję na lata 2015-2019 do Zarządu KT i Komisji Rewizyjnej.

10.Sprawozdanie Komisji Wniosków i podjęcie Uchwał dotyczących wniosków.

11.Ogłoszenie wyników wyborów  do Zarządu KT i Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja, wnioski i zapytania  /np. nt. działalności, planów KT/

13.Zakończenie obrad. 

 


Wycieczka nad Adriatyk

Zarząd KZEiR SW KT przy ZK Łupków zaprasza na wycieczkę do południowej Dalmacji. Noclegi              w Neum,  hotel Sunce w Bośni nad brzegiem Adriatyku. Klimatyzacja, TV Sat, hotel po remoncie. Wyjazd 23.08.2015 r. /wieczorem/ powrót 30.08.2015 r. /w południe/, 5 noclegów. Blisko do Dubrownika, Mostaru, Medugorje, wodospady krka itp. Cena 1150/osobę, dopłata dla uprawnionych ok. 300/osobę. Zapisy do 10.05.2015 r. przyjmuje Krzysztof Bryndza tel. 512823367, e-mail kbryn@o2.pl. Link do strony hotelu : www.hotel-sunce.com/sadrzaji.  Sporządził:kb 1.05.2015


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych pod Honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie Pana Marka Grabka, oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie Pana Jerzego Bassy, które odbędą się na strzelnicy Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie w sobotę 6 czerwca 2015 r.

Program zawodów:

-      godz. 9:00 – /tylko dla drużyn 3 osobowych/  przywitanie drużyn i rozpoczęcie drużynowych zawodów strzeleckich ( drużyny 3 osobowe, po jednej z każdej służby mundurowej) wyniki zawodników  w drużynach zaliczane są do rywalizacji indywidualnej

- godz. 9:00–12:00 - zawody strzeleckie w tym strzelanie sportowe z wiatrówki dla wszystkich chętnych  w tym dzieci

- godz. 12.30   oficjalne otwarcie. przywitanie zaproszonych gości,  wręczenie pucharów i nagród

 - godz. 13:30  spotkanie integracyjne

      ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

-     Profesjonalną  organizację oraz zabezpieczenie zawodów przez Ligę Obrony Kraju i Funkcjonariuszy ZK

-     Broń: m.in.5,56 mm karabinek szturmowy wz. 96 – polski karabinek automatyczny, produkowany przez Fabrykę Broni   „Łucznik”  zastępuje w uzbrojeniu SZ RP karabinki AKM. oraz broń krótka 9 mm , wiatrówkę, amunicję

-     Ciepłe posiłki:   bigos myśliwski, kiełbasa i kaszanka z grilla oraz napoje

Koszt udziału w zawodach wynosi 60 zł. od osoby /dopłata dla uprawnionych i emerytów SW ok. 30 zł. do osoby/ /limit uczestnictwa maksymalnie 3 osoby z każdej ze służb/, dojazd na zawody we własnym zakresie. Zgłoszenia i wpłaty do 20 maja 2015 r. przyjmuje Przewodniczący KZEiRSW KT przy ZK Łupków Krzysztof Bryndza tel. 512 823 367  e-mail: kbryn@o2.pl .Sporządził:kb 1.05.2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free