KZEiRSW KT przy ZK Łupków
www.emerytlupkow.pl.tl

Bułgaria - Słoneczny Brzeg - wycieczka

W dniach 17.08-24.08.2016 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Bułgarii, mieszkaliśmy w hotelu Royal Central w Słonecznym Brzegu.

Zorganizowano wyjazd  do Neseberu  i Sozopola, przez Burgas i rejs rzeką Ropotamo.  W ycieczce uczestniczyło 50 osób w tym 32 członków Związku  z rodzinami.

Było plażowanie, zwiedzanie oraz nocne życie kurortu gdzie życie toczy się do samego rana.

Nesseber to stare, zabytkowe miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego w prowincji Burgas. Często nazywane jest perłą Morza Czarnego lub Dubrownikiem Bułgarii. Ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną, miasto zostało w 1983 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Stara, zabytkowa część położona jest na półwyspie, który został połączony ze stałym lądem wąskim pasem lądu, utworzonym przez ludzi.
Pierwszymi mieszkańcami półwyspu byli starożytni Trakowie, którzy zamieszkiwali tam około VIII wieku p.n.e. Z tego okresu odnaleziono pozostałości murów obronnych wraz z bramą. Osadę nazywano Menebria. Starożytne miasto miało dwa porty, północny i południowy, do tej pory znajdowane są fragmenty statków i wyposażenia. W VI wieku p.n.e. swoją kolonię na półwyspie założyli Dorowie. Grecy zmienili nazwę na Messambria, a osada przybrała formę typowego greckiego polis. Miasto otoczono nowymi fortyfikacjami, wybudowano budynki użyteczności publicznej i świątynie. Messambria utrzymywała rozliczne kontakty handlowe z innymi miastami na wybrzeżu Morza Czarnego, Egejskiego i Śródziemnego. Miasto posiadało swoją własną monetę. Liczne zabytki z tego okresu, świadczącego o wysokim rozwoju gospodarczymi i kulturowym miejsca prezentowane są w Muzeum Archeologicznym. W 72 roku p.n.e. miasto zostało zajęte przez Rzymian i włączone do rzymskiego imperium. Dzięki swojemu położeniu miasto utrzymało swoją znaczoną pozycję handlową. W okresie panowania Bizancjum wybudowano liczne świątynie, nowe mury obronne. Po raz pierwszy miasto zostało włączone w granice państwa bułgarskiego w 812 roku, kiedy chan Krum zdobył je po dwóch tygodniach oblężenia. Intensywny rozwój miasto przeżywało za czasów panowania cara Iwana Aleksandra. W tym okresie powstała m.in. cerkiew Chrystusa Pantokratora. W 1453 roku miasto znalazło się w graniach imperium osmańskiego.

Ropotamo (bułg. Ропотамо, gr. Ροπόταμος  Ropotamos, tur. Kargan) – rzeka w południowo-wschodniej Bułgarii, uchodzi bezpośrednio do Morza Czarnego. Długość – 48,5 km.

Ropotamo ma źródła w strandżańskim paśmie Bosna. Płynie na północny wschód, przełamuje się przez nadmorskie wzgórza Medni Rid i uchodzi do Morza Czarnego przez szeroki, zabagniony liman na północ od przylądka św. Dymitra. Ujściowy odcinek rzeki jest objęty urzędową ochroną jako Rezerwat Ropotamo.

W swym biegu rzeka zmienia nazwy: odcinek źródłowy to Cerowska reka, a środkowy – Kriwa Krusza. Nazwa odcinka ujściowego – Ropotamo – ma ewidentnie greckie pochodzenie, prawdopodobnie od nazwy Καλογεροπόταμος ("Rzeka Kalugerska").

Sozopol jest jednym z najstarszych miast na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Pierwsza wzmianka o Sozopolu pochodzi sprzedepoki brązu. Badania w okolicach Sozopola wykazały pozostałości dawnych mieszkań, porcelanowych garnków, kamieni i narzędzi wykonanych z kości, pochodzących z tamtej epoki. Wiele kotwic z drugiego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą zostały odkryte w sozopolskiej zatoce, co jest dowodem na to, że w czasach starożytnych pływano statkami wodnymi.

Tereny dzisiejszego miasta zostały skolonizowane przez Milezjan, którzy nadali miastu nazwę Antheia, ale już wkrótce nazwa została zmieniona na Apollonia. Apollonia zasłynęła z tego, że znajdował się w niej olbrzymi posąg Apollina dłuta Kalamisa, przeniesiony przezLukullusa do Rzymu. Apollonia była znana także jako Apollonia Pontica (tzn. Apollonia na Morzu Czarnym, starożytne Pontus Euxinus) oraz Apollonia Magna co znaczy Wielka Apollonia.

Sozopol  (bułg. Созопол, grec. Σωζόπολη, tur. Sizeboli) – bułgarskie miasto położone 30 kilometrów na południe od Burgasu na południowym wybrzeżu bułgarskiego Morza Czarnego; w obwodzie Burgas. jest jednym z najstarszych miast na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Pierwsza wzmianka o Sozopolu pochodzi sprzed epoki brązu. Badania w okolicach Sozopola wykazały pozostałości dawnych mieszkań, porcelanowych garnków, kamieni i narzędzi wykonanych z kości, pochodzących z tamtej epoki. Wiele kotwic z drugiego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą zostały odkryte w sozopolskiej zatoce, co jest dowodem na to, że w czasach starożytnych pływano statkami wodnymi.

Tereny dzisiejszego miasta zostały skolonizowane przez Milezjan, którzy nadali miastu nazwę Antheia, ale już wkrótce nazwa została zmieniona na Apollonia. Apollonia zasłynęła z tego, że znajdował się w niej olbrzymi posąg Apollina dłuta Kalamisa, przeniesiony przezLukullusa do Rzymu. Apollonia była znana także jako Apollonia Pontica (tzn. Apollonia na Morzu Czarnym, starożytne Pontus Euxinus) oraz Apollonia Magna co znaczy Wielka Apollonia.

Sozpol  ustanowił swój handel i morskie centrum w następnych stuleciach. Rozpoczął współpracę polityczną i handlową z miastamiStarożytnej Grecji  Milet, Ateny, Korynt, Heraklea oraz z wyspami – Rodos, Chios, Lesbos itp. Wpływ handlu na terytorium Tracji był podstawą traktatu z władzami Królestwa Odryskiego w V wieku przed naszą erą.

Symbol miasta – kotwica, znajduje się na wszystkich monetach z Apollonii z VI wieku p.n.e. – jest to dowód na znaczenie handlu. Bogate miasto wkrótce stało się ważnym kurortem. Wówczas miasto nosiło nazwę Apollonia Magna.